[an error occurred while processing this directive] Datalogi
[logo] [foto]
[Billede]

Dansk Datalogi-Dyst

Dansk Datalogi-Dyst, DDD, er danmarksmesterskabet i datalogi for de gymnasiale uddannelser. DDD fungerer som udtagelseskonkurrence til den internationale datalogi-olympiade som hedder International Olympiad in Informatics, IOI.

Det der konkurreres i, er programmering af computere. Man får opgivet en generel problemstilling. Målet er at skrive et program som kan løse mange forskellige varianter af denne problemstilling. Hertil kræves først en grundig analyse af problemet. Derefter skal man finde en algoritme (dvs. en metode) som løser problemet. Endelig skal man skrive et program, dvs. skrive den kode som får computeren til at løse problemet. Men problemet skal også kunne løses hvis datamængden er meget stor. Så bliver programmets kørselstid vanvittig stor - medmindre man kender til snedige metoder. Disse snedige metoder underviser vi i på træningslejrene.

De elever vi efterlyser, beskæftiger sig i fritiden med computerprogrammering (eller har stor lyst til at lære det). Og så skal de være klar til at investere en stor arbejdsindsats for at blive den bedste. Det hold, vi sender afsted til olympiaden, kommer til at kæmpe med de bedste fra hele verden. Men sådan er olympiader jo.

Den første runde henvender sig bredt til alle som har sans for at analysere et problem og finde en løsning. Her kræves ikke kendskab til programmering. Vi stiller 20 små opgaver som man har 45 minutter til at løse online.

De som indsender de bedste løsninger, indbydes til en træningslejr med undervisning og træning i programmering, så de bliver rustede til anden runde.

Den anden runde kræver programmering. Man får en uge derhjemme til at løse et par lidt større opgaver.

Nu udvælges de 25 bedste. Vi kalder dem vinderne. De deltager i et par vindercamps med intensiv undervisning vekslende med løsning af programmeringsopgaver. De 6 dygtigste kommer til at udgøre det danske hold ved en regional olympiade for landene omkring Østersøen. Og på grundlag af alle præstationerne udvælges de 4 som efter endnu et par træningslejre rejser til den internationale olympiade IOI for at repræsentere Danmark blandt ca. 90 nationer IOI 2023 foregik i Ungarn.

For at pigerne skal have bedre muligheder i en drengedomineret computerverden, afholdes der olympiader kun for piger: European Girls' Olympiad in Informatics. EGOI 2023 foregik i Lund i Sverige

Læs mere på hjemmesiden DanskDatalogiDyst.dk og på facebook.com/DanskDatalogiDyst