[an error occurred while processing this directive] Datalogi
[logo] [foto]
[Billede]

Dansk Datalogi-Dyst

Dansk Datalogi-Dyst, DDD, er danmarksmesterskabet i datalogi for de gymnasiale uddannelser. DDD fungerer som udtagelseskonkurrence til den internationale datalogi-olympiade som hedder International Olympiad in Informatics, IOI.

Det der konkurreres i, er programmering af computere. Man får opgivet en generel problemstilling. Målet er at skrive et program som kan løse mange forskellige varianter af denne problemstilling. Hertil kræves først en grundig analyse af problemet. Derefter skal man finde en algoritme (dvs. en metode) som løser problemet. Endelig skal man skrive et program, dvs. skrive den kode som får computeren til at løse problemet. Men problemet skal også kunne løses hvis datamængden er stor. Så bliver programmets kørselstid sindssygt stor - medmindre man kender til snedige metoder. Disse snedige metoder underviser vi i på træningslejrene.

De elever vi efterlyser, beskæftiger sig i fritiden med computerprogrammering (eller har stor lyst til at lære det). Og så skal de være klar til at investere en stor arbejdsindsats for at blive den bedste. Det hold, vi sender afsted til olympiade,n kommer til at kæmpe med de bedste fra hele verden. Men sådan er olympiader jo.

Den første runde henvender sig bredt til alle som har sans for at analysere et problem og finde en løsning. Her kræves altså ikke programmering. Vi stiller 20 små opgaver som man har 45 minutter til at løse online.

Den anden runde kræver programmering. Man får en uge derhjemme til at løse et par lidt større opgaver.

Nu udvælges finalisterne som deltager i et par træningslejre med intensiv undervisning vekslende med løsning af programmeringsopgaver. De 6 dygtigste kommer til at udgøre det danske hold ved en regional olympiade for landene omkring Østersøen. Og på grundlag af alle præstationerne udvælges de 4 som efter endnu et par træningslejre rejser til den internationale olympiade for at repræsentere Danmark blandt ca. 90 nationer. IOI 2022 foregik i Indonesien.

Læs mere på hjemmesiden DanskDatalogiDyst.dk og på facebook.com/DanskDatalogiDyst